Home

Kunstnomade is een initiatief van kunsthistorici, Ans Hom en Rosalie van Deursen. Ze hebben een passie voor Afrika, onder andere voor Mali. In 2009 en 2010 was er een uitwisselingsproject met studenten van Nederland en Mali en in 2012 zal er weer een uitwisselingsproject van start gaan. De site staat op het moment in het teken van project 2012, dus kijk vooral rond en op het blog wordt verslag gedaan van dit project.

Doel van Kunstnomade is het bevorderen van interculturalisatie tussen Nederland en Afrikaanse landen op gebied van Kunst, Cultuur en Educatie. Interculturalisatie wil zeggen: uitwisseling (op allerlei gebied) tussen culturen die met elkaar in aanraking komen. Dit zorgt voor een minder eenzijdige blik op de wereld in beide culturen, reflectie op eigen cultuur en vergroting van wederzijds begrip. Hierdoor onstaan nieuwe ontwikkelingen op gebied van kunst, cultuur en educatie in de verschillende culturen.

Art Nomad / Kunstnomade

Art Nomad is an initiative of art historians Rosalie van Deursen and Ans Hom. They have a passion for Africa, among other for Mali.  The goal of Art Nomad/ Kunstnomade is the promotion of interculturalization between the Netherlands and African countries in the area of Art, Culture and Education. Interculturalization should be understood to mean the exchange in various areas between cultures that come into contact with each other. This results in less of a unilateral view of the world in both cultures, reflection on one’s own culture and an increase in mutual understanding. In this way, new developments arise in the areas of art, culture and education in the different cultures.