Michélle

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Fontys Academie Tilburg, jaar 3
Michélle Ouwerkerk
Ik ben benieuwd hoe twee culturen samengaan binnen een vakgebied. Hoe de mensen en leerlingen in Mali het begrip ‘kunst’ behandelen, en hoe mensen uit twee verschillende culturen binnen dat vakgebied samenwerken, hoe zich dat uit. Ik zou de Malinese cultuur graag willen proeven. In je hele leven krijg je te maken met verschillende visies (wat niet altijd met cultuur of geloof te maken heeft). Botsingen binnen verschillende visies hebben meestal te maken met een kader waarbinnen mensen beperkt zijn om open te staan voor andere opties/mogelijkheden.

Door ervaringen als deze Mali stage zou mijn persoonlijke visie en kader verbreed worden en zou ik sneller open staan voor andere mogelijkheden. Niet alleen mijn persoonlijke visie, maar ook mijn vakvisie zou hierdoor verbreed worden. Door de verschillen binnen het vak te ervaren kan ik pas echt een standpunt in nemen. Deze verbrede visies kunnen in de toekomst erg handig zijn bij het aanleggen van contacten, tijdens samenwerking of tijdens het lesgeven. En wellicht zou deze ervaring als nieuwe inspiratiebron kunnen dienen.